Bilder på webben

När man vill använda sig av bilder på webben gäller det att tänka annorlunda än vid användning av bilder för tryckta publikationer. Det är viktigt att väga in bildens roll i förhållande till texten, samt hur den kommer att ses av läsaren.

 

Bilden är en fördjupning av texten.
Bilder i tryckta publikationer har ofta en avgörande roll, då det i detta fall är bilderna som fångar läsaren och därför kan vara avgörande för om läsaren ens fortsätter att läsa texten som hör till. När det däremot gäller bilder på webben är det tvärtom. Läsaren uppmärksammar först texten, för att sedan titta på bilderna. Detta beror på att en läsare på webben ofta söker specifik information, medan en läsare av till exempel en dagstidning har en mer sporadisk läsarstil.

Att använda bilder på webben är dock inget som bör undvikas, men det gäller att vara uppmärksam till valet av bilder och hur de fungerar för skärmläsning. På de flesta webbsidor fungerar bilder som ett komplement till och en fördjupning av texten och det är därför inte i bilden som den viktigaste informationen finns, till skillnad från tryckta publikationer där bilder används för att locka till sig läsarens blick. Undantag för detta är dock webbsidor som till exempel säljer resor eller hotell. För dessa webbsidor är bilder ofta avgörande för läsaren och därför behöver de väljas med extra omsorg.

 

Bildens storlek.

Något som är viktigt att tänka på för bilder på webben är dess storlek. Beroende på vad det är för typ av bild behöver den en rättvis storlek. Om det till exempel är en bild på en folksamling under en demonstration kan denna vara mycket slagkraftig som en stor bild i en tryckt tidning, medan den på en mobilskärm inte ger samma avtryck hos läsaren, som kanske inte ens ser vad den föreställer. Se därför till att bilderna går att öppna och ses i ett större format i ett nytt fönster, eller att de går att förstora upp. Bilder som fungerar särskilt bra på webben är porträtt. De fungerar och är ofta tydliga även i ett mindre format.