7 tips när du ska skriva en SEO text

Att skriva en SEO-text är inte så komplicerat som det kan verka. Det behövs ingen komplicerad kodning utav hemsidan utan nyckeln för att lyckas är alltid bra och intressant innehåll i form av text. Vi ger dig några tips på hur du ska tänka för att skriva bra texter som sökmotorerna uppskattar och värderar högt.

1: Använd ert primära sökord i huvudrubriken. Googles sökmotor granskar dina texter uppifrån och ned. Ha därför alltid med ert primära sökord i titeln. Detta ger såväl Google som läsaren en snabb förståelse för vad din text kommer att handla om.

2: Använd dig av ingress. Att skriva texter som blir lästa handlar om att se mottagarens behov och att göra informationen lättillgänglig. En ingress gör din text mer lättläst och ger din läsare möjlighet att få en snabb överblick av ditt innehåll. Ett annat sätt att göra din text mer lättläst är att använda dig av siffror eller punktlistor. T.ex. som denna artikel som ger dig 7 tips för att skriva bra texter till hemsida.

3: Upprepa inte ditt sökord för ofta. Tidigare har det varit effektivt att upprepa sina sökord så ofta som möjligt för att rankas högt i sökmotorerna. Detta har förändrats då sökmotorerna utvecklats och värderar unikt innehåll högre. Det kan faktiskt vara direkt negativt att skriva ditt primära sökord för ofta då Google nedvärderar denna typ av texter.

4: Gör din text unik. Sökmotorn värderar unika texter högre än texter som är kopierade eller som har samma innehåll som andra hemsidor. Försök därför att skriva dina texter själv med ett intressant och bra innehåll och undvik att snegla på andras texter då risken finns att din text blir nedvärderad. Sökmotorerna vill ge användaren varierat och bra innehåll vilket innebär att du behöver lägga tid på att lista ut vad som är intressant för läsaren.

5: Skriv mycket och intressant innehåll. Eftersom sökmotorerna granskar text på din hemsida behöver du vara sjangtil med din mängd text. Försök att skriva längre texter som ger mottagaren värde och svar på den fråga de söker efter. Här finns det en fin balans mellan för mycket och för lite text och i slutändan måste texten vara kärnfull för att behålla läsarens intresse.

6: Skriv varierat med synonymer och böjningar. Denna punkt kommer till viss del naturligt när du börjar skriva längre texter för att få större variation i språket men är viktig för din sökoptimering. Det kan vara så att din publik inte enbart söker på det sökord du förväntar dig utan använder sig av synonymer. Detta uppfattar Google och värderar din sida högre om du har synonymer till valda sökord i texten. Ett exempel från denna text kan vara att vi i tips 2 skriver ”skriva bra texter till hemsida”.

7: Uppdatera dina texter. Google känner av hur ofta du uppdaterar dina texter vilket ger dig bättre placeringar då din hemsida uppfattas som relevant. Ett annat tips är att skriva ”Nyheter” ofta eftersom det ger dina besökare större anledning att besöka din sida.