7 tips för att skriva en bra artikel

En intressant artikel har en genomgående röd tråd, håller sig till ett ämne och väcker känslor hos läsaren. Här får du 7 tips för att skriva en artikel som blir läst av mottagaren.

1: Lägg kärlek på rubriken. Den ska fånga intresset och få läsaren att vilja veta mer. Exempel: ”Stor kommunikation på små ytor”. Med en rubrik som är motsägelsefull eller som får läsaren att undra ”hur går detta ihop?”, lockas läsaren till att läsa vidare.
2: Ingressen ska direkt tala om vad artikeln handlar om. Idag brottas texter med varandra om läsarens uppmärksamhet och därför behöver ingressen vara kärnfull och locka till läsning. Ingressen ska gå rakt på sak och dra in läsaren till att läsa hela artikeln.
3: Använd ett enkelt språk och ord som läsaren förstår. Det är viktigt att inte använda ord som gör att läsaren stannar upp och behöver fundera på vad ordet betyder. Skriv med vanligt skriftspråk utan komplicerade eller gamla utryck.
4: Variera gärna mellan korta och långa meningar. En text med enbart korta meningar blir hackig och en med långa meningar blir svårläst. Det viktigaste du vill säga, huvudsyftet bör presenteras kort och den följande förklaringen kan vara längre. Att variera längden på meningar skapar en mer dynamisk och levande text som blir mer lättläst och mindre monoton.
5: Citat gör texten levande och mer trovärdig. Välj ut slagkraftiga citat som sticker ut eller är kärnfulla och summerande.
6: Skriv intressanta underrubriker som ger ett löfte om mera. Underrubriker sätts med fetare stil och hjälper till att dela upp en lång text i mer lättlästa stycken. Den ska peka på något som kommer i texten efter rubriken och locka till fortsatt läsning.
7: Knyt ihop säcken snyggt. Har du förklarat det du lovat? Vad vill du att läsaren ska minnas? Ofta kan det räcka med att man samlar sina tankar och intryck av eventet/mötet i fråga och avslutar med det.