7 tips för att skriva ett bra pressmeddelande

Syftet med pressbearbetning i marknadsföringssammanhang är att företag ska få redaktionellt utrymme i media, vilket skapar större trovärdighet än samma budskap i en annons. Det handlar om köpt vs. förtjänad media och även om de båda är effektiva på var sitt vis, kan förtjänad media ofta påverka ”publiken” på ett djupare plan. Men att skriva ett pressmeddelande som journalisten tar till sig och anser vara intressant nog att själv skriva om är inte det lättaste. Därför finns det några saker du bör tänka på:

1. Slagkraftig rubrik som lyfter fram nyheten. Tips: skriv 10 olika förslag och välj den bästa.
2. Kom till poängen direkt, ingressen ska sammanfatta hela nyheten på ett konkret sätt.
3. Skriv nyhetsmässigt, d v s det viktigaste först eftersom redaktionell text kortas nedifrån.
4. Kärnfulla citat gör pressmeddelandet mer användbart för media.
5. Sätt siffror på det du kan t.ex. 5 smarta packningstips till resan, 3 sätt att undvika förkylningar i höst.
6. Skriv vem man kan kontakta för mer information samt en kort presentation av företaget i sidfoten.
7. Bjud på bra bilder. Då ökar chansen att resultatet blir en illustrerad artikel i stället för en liten notis.

7 tips för att skriva ett bra reportage

Ett reportage är personligt, berättande och går på djupet. Det kan handla om en person eller något annat du vill berätta mer ingående om. Oavsett vad ditt reportage handlar om så är det viktigt att du fångar läsaren genom att tydligt beskriva de känslor du vill förmedla. Här kommer tipsen som gör reportaget intressant att läsa.

1: Intresseväckande kort rubrik som lockar till läsning. Exempel: ”Påfågel eller elefant?”. Att skriva något som kan vara motsägelsefullt eller oväntat lockar nyfikenheten i läsaren.

2: Ingressen ska sammanfatta innehållet och få läsaren att vilja läsa vidare. En bra ingress är viktigt eftersom det är det första läsaren möts av och ska locka läsaren till att läsa hela reportaget. Ingressen bör inte vara längre än 3 till 5 meningar. Experimentera gärna med att ta bort ord och meningar i texten för att korta ner den och göra den mer kärnfull. Journalister börjar ofta med att skriva ingressen för att samla sina tankar om vad reportaget ska handla om men du kan även skriva ingressen efteråt, testa dig fram och hitta din egen metod som passar dig bäst.

3: Brödtexten inleds gärna med en ögonblicksbild från platsen du skriver om. Hur ser det ut? Vad händer? Beskriv känslan. Då blir texten mer levande och roligare att läsa.

4: Skriv alltid i presens, nutid. Det ger en mer intensiv känsla av att det händer nu och är mer levande än om man skriver i dåtid.

5: Blanda ögonblicksbilder med fakta och kommentarer från intervjuerna. Det ger ett djup och en mer varierad läsning.

6: Markera alltid citat med pratminus.
Exempel: -Tecknet bakom detta stycke är ett pratminus.

7: Avsluta med att knyta ihop texten. Gå tillbaka till den ögonblicksbild som du visade i början och avsluta t.ex. med att personen du intervjuat går iväg.

Sveriges dyraste kanelbulle?

I samband med kanelbullens dag för två år sedan lade Kikki Danielsson ut en bild på kanelbullar på Twitter. Hon hittade bilden via Google, men bilden var skyddad enligt upphovsrättslagen och denna bröt hon mot genom att använda bilden utan tillåtelse. Förra veckan fick Kikki Danielsson böter på 10 000 kr, för de nästan två åren som gått och som hon har haft bilden publicerad.

För att slippa att hamna i en sådan här situation finns det en enkel regel att följa – om du inte är helt säker på att du får använda bilden, så gör inte det. Om du däremot verkligen är i behov av en bild så finns det olika tillvägagångssätt du kan ta till:

1. Köpa – Det kanske bästa alternativet är att anlita en fotograf som tar bilderna åt dig. På så vis kan du få precis de bilder du vill ha. Ett annat alternativ är att köpa bilder från en bildbank online.
2. Fråga – Om du hittar en bild som du vill använda och om du vet vem som har upphovsrätten till den går det bra att fråga om du får använda den, dock måste du vara beredd på ett nej.
3. Låna – Det finns även bildbanker online som går under licensen Creative Commons (CC), vilket innebär att de är villiga till att dela med sig av sina verk.
4. Fota – Idag går det att med hjälp av mobilkameror ta relativt bra bilder som du kan använda i t.ex. sociala medier. Dock är de inte av bästa kvalitet, men en fördel är att du äger bilderna själv.

Kikki Danielsson hade inte koll på upphovsrättslagen och det stod henne dyrt. Vad kan vi lära oss av detta? Se till att baka dina egna kanelbullar inför detta årets firande av kanelbullens dag.

Bilder på webben

När man vill använda sig av bilder på webben gäller det att tänka annorlunda än vid användning av bilder för tryckta publikationer. Det är viktigt att väga in bildens roll i förhållande till texten, samt hur den kommer att ses av läsaren.

 

Bilden är en fördjupning av texten.
Bilder i tryckta publikationer har ofta en avgörande roll, då det i detta fall är bilderna som fångar läsaren och därför kan vara avgörande för om läsaren ens fortsätter att läsa texten som hör till. När det däremot gäller bilder på webben är det tvärtom. Läsaren uppmärksammar först texten, för att sedan titta på bilderna. Detta beror på att en läsare på webben ofta söker specifik information, medan en läsare av till exempel en dagstidning har en mer sporadisk läsarstil.

Att använda bilder på webben är dock inget som bör undvikas, men det gäller att vara uppmärksam till valet av bilder och hur de fungerar för skärmläsning. På de flesta webbsidor fungerar bilder som ett komplement till och en fördjupning av texten och det är därför inte i bilden som den viktigaste informationen finns, till skillnad från tryckta publikationer där bilder används för att locka till sig läsarens blick. Undantag för detta är dock webbsidor som till exempel säljer resor eller hotell. För dessa webbsidor är bilder ofta avgörande för läsaren och därför behöver de väljas med extra omsorg.

 

Bildens storlek.

Något som är viktigt att tänka på för bilder på webben är dess storlek. Beroende på vad det är för typ av bild behöver den en rättvis storlek. Om det till exempel är en bild på en folksamling under en demonstration kan denna vara mycket slagkraftig som en stor bild i en tryckt tidning, medan den på en mobilskärm inte ger samma avtryck hos läsaren, som kanske inte ens ser vad den föreställer. Se därför till att bilderna går att öppna och ses i ett större format i ett nytt fönster, eller att de går att förstora upp. Bilder som fungerar särskilt bra på webben är porträtt. De fungerar och är ofta tydliga även i ett mindre format.

Prova på erbjudande

Har du funderat på att beställa texter av oss? Ta del av vårt prova på erbjudande där du kan köpa 3 texter till priset av 2 – den billigaste får du på köpet. Välj fritt mellan artiklar, pressmeddelande, reportage eller SEO-texter.

Erbjudandet sträcker sig från den 12/9 till den 23/9.

 

Beställ dina texter

7 tips för att skriva en bra artikel

En intressant artikel har en genomgående röd tråd, håller sig till ett ämne och väcker känslor hos läsaren. Här får du 7 tips för att skriva en artikel som blir läst av mottagaren.

1: Lägg kärlek på rubriken. Den ska fånga intresset och få läsaren att vilja veta mer. Exempel: ”Stor kommunikation på små ytor”. Med en rubrik som är motsägelsefull eller som får läsaren att undra ”hur går detta ihop?”, lockas läsaren till att läsa vidare.
2: Ingressen ska direkt tala om vad artikeln handlar om. Idag brottas texter med varandra om läsarens uppmärksamhet och därför behöver ingressen vara kärnfull och locka till läsning. Ingressen ska gå rakt på sak och dra in läsaren till att läsa hela artikeln.
3: Använd ett enkelt språk och ord som läsaren förstår. Det är viktigt att inte använda ord som gör att läsaren stannar upp och behöver fundera på vad ordet betyder. Skriv med vanligt skriftspråk utan komplicerade eller gamla utryck.
4: Variera gärna mellan korta och långa meningar. En text med enbart korta meningar blir hackig och en med långa meningar blir svårläst. Det viktigaste du vill säga, huvudsyftet bör presenteras kort och den följande förklaringen kan vara längre. Att variera längden på meningar skapar en mer dynamisk och levande text som blir mer lättläst och mindre monoton.
5: Citat gör texten levande och mer trovärdig. Välj ut slagkraftiga citat som sticker ut eller är kärnfulla och summerande.
6: Skriv intressanta underrubriker som ger ett löfte om mera. Underrubriker sätts med fetare stil och hjälper till att dela upp en lång text i mer lättlästa stycken. Den ska peka på något som kommer i texten efter rubriken och locka till fortsatt läsning.
7: Knyt ihop säcken snyggt. Har du förklarat det du lovat? Vad vill du att läsaren ska minnas? Ofta kan det räcka med att man samlar sina tankar och intryck av eventet/mötet i fråga och avslutar med det.